Správa nemovitostí pro nájemníky

Toto jsou informace pro nájemce bytů či nebytových prostor v domech spravovaných realitní kanceláří Recoreal.

Vážená paní, vážený pane,

věříme, že se Vám v bytě či prostoru k podnikání, který jste si pronajali v domě, jehož management provádíme, bude dobře bydlet nebo podnikat. 

Časté dotazy:

 1. Nesvítí Vám v bytě světlo? Zkontrolujte si nejprve žárovky a jističe. Pokud je vše v pořádku, zeptejte se sousedů, zda jim světlo svítí a zkontrolujte i světlo na chodbě domu. Pokud nesvítí světlo ve více bytech či celém domě,  je závada pravděpodobně u dodavatele elektřiny. Poruchy se hlásí na čísle: 1236. Pokud nejde o poruchu u dodavatele, volejte prosím naši realitní kancelář 603 420 770.
 2. Neteče v domě voda? Ověřte si prosím zda u někoho v domě není prováděna havarijní oprava, či zda v domě není vývěska oznamující výměnu vodoměru, rekonstrukci nějakého bytu nebo oznámení vodáren o závažnější poruše v celé oblasti. Mnohdy se stává, že dojde k poruše vodovodního potrubí někde v ulici a vodárny uzavřou celou oblast neplánovaně. Te­lefon, kde si můžete ověřit, zda se nejedná o takovouto situaci: Pražské vodárny 840 111 112 nebo na jejich stránce www.pvk.cz
 3. Nejede v domě výtah?
  Zkontrolujte nejprve zda někdo nenechal nedovřené dveře v některém z podlaží. Pokud jsou všechny dveře do výtahové šachty zavřeny, volejte přímo firmu, která výtah provozuje a jejíž telefony bývají vylepeny na výtahových dveřích či v kabině. Pro případ, že někdo v kabině výtahu uvízne, mají všechny firmy zajištěnou pohotovost pro vyproštění této osoby. Číslo pohotovosti je v kabině.
 4. Praskla v bytě voda?
  Pro tento případ je dobré, abyste věděli, kde je uzávěr vody pro byt, stoupačkový uzávěr či hlavní uzávěr vody pro celý dům. Hlavní uzávěry vody pro celý dům jsou zpravidla v suterénních prostorách a přístup k nim bývá označen šipkami. Většinou je do sutérénu domu k hlavnímu uzávěru shodný klíč jako od vstupu do domu. Věříme že, nebudete muset žádnou takovou situaci řešit. Pokud přece jen nastane, výše uvedené základní informace by Vám měli při jejím řešení pomoci.
 5. Které závady nehradí majitel bytu?
  Byty či prostory k podnikání jsou obvykle nájemcům předávány po úpravě a vše, co bylo možno zkontrolovat, bylo před předáním prověřeno. Nájemce je povinen během užívání udržovat předmět nájmu vlastním nákladem ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a provádět jeho běžnou údržbu dle nařízení vlády ze dne 26.10.2015 o vy­mezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu (Předpis č. 308/2015 Sb.).

  A ješte rada na závěr: Pokud u Vás cokoliv opravuje řemeslník vyslaný naší RK, tak máte záruku, že se jedná o kvalifikovaného a zkušeného odborníka v oboru.  Vezměte si na něho telefon pro  případ jiné závady či drobné opravy, kterou nehradí majitel domu.

Často hledané: Pronájem bytu, závady, hrazení škod, praskla voda, nejde plyn.