Etický kodex Recoreal

Pracovník realitní kanceláře Recoreal

  • Jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy a platnými právními normami České republiky.
  • Vynakládá veškeré úsilí, aby jednal maximálně efektivně ve prospěch klienta.
  • Jeho jednání je vždy vůči klientovi transparentní a svým jednáním úmyslně nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. S klienty jedná s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.
  • Jedná tak, aby nezneužil své postavení či získané informace v neprospěch klienta.
  • S informacemi získanými při výkonu profese od klientů nakládá s potřebnou důvěrností a poskytuje jim příslušnou ochranu. Bez souhlasu klienta nesmí zveřejnit ani poskytnout jakékoliv třetí osobě důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce, vyjma případů, kdy je takové poskytnutí vyžadováno zákonem nebo příslušnými orgány jednajícími na základě právních předpisů a v souladu s nimi.
  • Pokud je to v zájmu klienta, jedná i s ostatními realitními kancelářemi či makléři. Při takové spolupráci jedná vždy korektně a profesionálně.