Správa nemovitostí pro majitele

V současné době má RK RECOREAL ve správě několik desítek domů v různých pražských obvodech. Všechny domy v naší správě jsou buď v majetku družstev, společenství vlastníků nebo soukromých osob. S řadou z nich spolupracujeme již více než dvě desítky let. Velice si toho vážíme a je to i důkaz o kvalitě našich služeb. Majitelé řady těchto domů žijí v zahraničí a do ČR přijíždějí mnohdy jen jednou ročně či dokonce jedenkrát za více let. Z tohoto faktu je zřejmá i důvěra, kterou v nás vkládají a také komplexnost správy, kterou jsme schopni poskytnout:

  1. Na každý dům je založen samostatný běžný účet s dispozičním právem jak pro majitele domu, tak i pro majitele RK RECOREAL. Na tento účet jsou nájemci zasílány veškeré platby příslušného domu (nájmy i zálohy na služby) a jsou z něj hrazeny náklady na služby a opravy. Opět pouze jen za tento objekt.
  2. Za majitele vyřizujeme veškerou korespondenci s dodavateli služeb, se kterými v případě potřeby i uzavíráme příslušné smlouvy. Na základě těchto smluv a v závislosti na cenách služeb a spotřebách za minulá období stanovujeme příslušné zálohy, které pak jedenkrát ročně vyúčtováváme.  
  3. Vždy po ukončení kalendářního roku předáváme majiteli přehled příjmů a výdajů za jeho dům. Tyto podklady jsou samozřejmě majiteli kdykoliv k nahlédnutí i během roku. 
  4. Odměna za správu naší realitní kanceláří je stanovena buď pevnou částkou nebo procentuelním podílem 1–10% z příjmů domu či kombinací obou těchto variant v závislosti na technickém stavu domu, způsobu předchozí správy a rozsahu požadovaných respektive dohodnutých činností.
  5. Vzhledem k tomu, že příslušné předpisy umožňují u domů ve vlastnictví fyzických osob vedení účetní evidence (dříve jednoduchého účetnictví), je naše realitní kancelář vybavena i softwarovým programem tohoto typu. Zpracování vedení této evidence je buď zahrnuto do odměny nebo je fakturujeme zvlášť, vždy po zpracování roční uzávěrky a to v částce 20,–Kč za každou účetní položku peněžního deníku.
  6. Pro případ, že zákon ukládá majiteli vedení podvojného účetnictví máme smluvně zajištěnou spolupráci s účetní firmou, která vede podvojné účetnictví pro domy v naší správě.

Často hledané: Správa nemovitostí pro majitele, korespondence s dodavateli služeb, stanovení záloh pro nájemníky a vlastníky bytů, příjmy a výdaje.